TRIAGE

Licencja TRIAGE 

 

World of Rescue Triage to profesjonalny system symulacji treningu segregacji medycznej – Triage. Moduł ten powstał z myślą o jednostkach Ratownictwa Medycznego, OSP, PSP, WOPR, GOPR, Policji, organizacjach ratowniczych oraz innych jednostkach zobowiązanych do niesienia pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

System symulacji WoR Triage jest sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem wykorzystywanym  od kilku lat przez ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach doskonalenia kwalifikacji ratowników.

System umożliwia prowadzenie treningu z zakresu procedur Triage – segregacja medyczna. Możliwa jest ocena stanu zdrowia poszkodowanych z wykorzystaniem schematów START, JumpSTART lub innych aktualnie wykorzystywanych. Wbudowana funkcjonalność multiplayer pozwala na realizację treningu w zespołach dwu-osobowych, a dzięki zaimplementowanej funkcjonalności voiceChat możliwe jest również rozwijanie kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji i skutecznego raportowania.

Trening może odbywać się z wykorzystaniem komputerów PC lub laptopów (sesje bez VR), jak również używając zestawów do rzeczywistości wirtualnej VR. Ponadto moduł WoR Triage zawiera pakiet scenariuszy symulacji singleplayer, multiplayer zarówno w wersji PC/Laptop (bez VR) jak i VR.

Wdrożenie systemu symulacji World of Rescue Triage obejmuje również przeprowadzenie kursu instruktorskiego online przynajmniej dla 1 os. wskazanej przez klienta.

Jeśli masz pytania wypełnij ten formularz