Symulator Pierwszej Pomocy

Dla osób indywidualnych, szkół oraz ośrodków szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

 

Wirtualny świat pierwszej pomocy.

Symulator Pierwszej Pomocy to część wirtualnego świata World of Rescue, która dedykowana jest dla wszystkich osób indywidualnych oraz szkół
i ośrodków szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Wirtualny świat pierwszej pomocy dedykowany jest zarówno dla osób niezwiązanych zawodowo
z ratownictwem, jak i dla osób które na co dzień wykonują zadania związane
z udzielaniem pierwszej pomocy.

Dzięki symulatorowi wcielisz się wirtualną postać ratownika ADAMA, który
w wirtualnym świecie podejmuje działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Przystępując do symulacji otrzymujesz opis zdarzenia, a następnie przechodzisz do wykonania zadania. Do swojej dyspozycji masz wirtualny sprzęt, a intuicyjne interfejsy pozwalają na wykonanie czynności przy wirtualnych poszkodowanych.

Będąc ratownikiem ADAMEM możesz swobodnie poruszać się na miejscu zdarzenia w celu odnalezienia wszystkich osób, które wymagają udzielenia pomocy. ADAM ma do dyspozycji wirtualny telefon oraz apteczkę pierwszej pomocy. Posiada możliwość rozmowy z poszkodowanym jeśli zaistnieje taka potrzeba a jeśli jest w pobliżu defibrylator AED również posiada możliwość jego użycia.

Na koniec każdej symulacji otrzymujesz wynik oraz podsumowanie Twoich działań z uwagami autora scenariusza.
Tylko pierwszy wynik danego scenariusza trafia do rankingów (scenariusza oraz globalnego). Rankingi dostępne są w symulatorze.

Dostępne są dwa rodzaje licencji:

  1. World Of Rescue BASIC - dla osób indywidualnych
    (wkrótce bedzie dostępna w sklepie)
  2. World Of Rescue BASIC - dla szkół i ośrodków szkolenia
    (dostępna w sklepie).
  3. World Of Rescue BASIC PLUS - dla szkół i ośrodków szkolenia 
    (dostępna w sklepie).

Jeśli masz pytania wypełnij ten formularz