Pierwsza Pomoc

Licencja Pierwsza Pomoc

 

World of Rescue BASIC to część wirtualnego świata skierowana przede wszystkim do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które poszukują innowacyjnych, ciekawych i skutecznych narzędzi dydaktycznych, które można wykorzystać w nauce pierwszej pomocy i bezpieczeństwa publicznego.

Dzięki symulatorowi można wcielić się w postać ratownika, który w wirtualnym świecie podejmuje działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Przystępując do symulacji uczestnik otrzymuje opis zdarzenia, a następnie przechodzi do wykonania zadania. Ratownik do swojej dyspozycji ma wirtualny sprzęt, a intuicyjne interfejsy pozwalają na wykonanie czynności przy wirtualnych poszkodowanych.

Będąc ratownikiem uczestnik może swobodnie poruszać się na miejscu zdarzenia i ma do dyspozycji wirtualny telefon oraz apteczkę pierwszej pomocy. Z poszkodowanymi można się komunikować, można ich badać i podejmować inne czynności niezbędne do uratowania życia.

Trening może odbywać się z wykorzystaniem komputerów PC lub laptopów (sesje bez VR), a moduł World of Rescue BASIC zawiera pakiet profesjonalnych scenariuszy symulacji skierowanych do pojedynczego uczestnika zdarzenia – singleplayer.

Wdrożenie systemu symulacji World of Rescue BASIC obejmuje również przeprowadzenie kursu instruktorskiego online przynajmniej dla 1 nauczyciela.

Licencja World of Rescue BASIC dostępna jest w sklepie.

Jeśli masz pytania wypełnij ten formularz